Blog Image

e-Sense news

Aromer i Apelsin Juice

Drycker Posted on Fri, September 08, 2017 10:36:21

Visst finns är det skillnad mellan olika märken på Apelsinjuice. Vi har studerat 8 olika färskpressade juicer och juice från koncentrat och kartlagt aromerna. En aromprofil för varje juice togs fram med hjälp av en elektronisk näsa baserad på gaskromatografi.


I apelsinjuicen hittades följande aromer som förekommer i hög koncentration…
Etanol – Utvecklas spontant i juicen genom fermentering. Kan ge en alkoholsmak och söma till juicen.
Hexanal – Fruktig arom som ofta används som smaksättare i livsmedelsindustrin.
Alfa-Pinen – En terpen som är vanligt förekommande i citrusfrukt och fruktskal. Kan sensoriskt upplevas som örtdoft.
Beta-Pinen – En terpen som är vanligt förekommande i citrusfrukt och fruktskal. Kan sensoriskt upplevas som färskt trä .
Limonen – Stark bidragare till de karakteristiska citrusdoften. Förekommer i mycket hög koncentration. Ingår i klassen terpener.
Oktanal – fruktig, blommig, citron och apelsindoft. Ingår i klassen terpener.

Vi kan visaulisera skillnaden mellan proverna genom att göra en PCA-analys. Proverna grupperas in i två tydliga grupper för färskpressad och processade juicer.

I PCA grafen ser vi tydlig indelning i två kluster av datapunkter. Skillnaden kan ses i att färskpressad innehåller generellt högre koncentration av aromer. Detta beror troligen på att koncentratet utsätts för både viss utspädning och uppvärmning under processen. Under uppvärningen försvinner en del av de mest flyktiga aromerna från juicen.

Via multivariabel statistisk dataanalys kan vi också se skillnaden mellan proverna och leta efter unika kombinationer av aromer. Om ni har en juice själva som ni vill ska infå i studien eller vill veta mer detaljer om denna studie hör gärna av er. info@e-sense.se eller ring 0739-261594

www.e-sense.seEN STUDIE MELLAN TVÅ DRYCKER OCH BATCH-VARIATIONER

Drycker Posted on Wed, January 25, 2017 13:21:22

Vi studerade två drycker och hur dessa skiljer sig åt med hjälp av e-sensorik. Vi kan med hjälp av multivariabel dataanalys se globala skillnader eller zooma in och se skillnader på molekylnivå. Vi tittar också på variationen mellan olika batcher av samma produkt och identifierar de aromer som skiljer sig åt mest.

PCA-ANALYS

Vi studerade här endast de mest diskriminerande aromerna, dvs de som gör den största skillnaden och fann en tydlig skillnad mellan de två märkena. De fem mest diskriminerande molekylerna identifierades genom analys av Kovats-index.

VARIATION INOM BATCHERNA

Då en PCA plot görs för att se skillnaden mellan batcherna ser vi tydlig separation i aromprofilen. Vi gör igen ett urval av de mest diskriminerande aromerna och finner Anethole, Myristicin, Guaiol, alpha-Phellandrene och Vanillin som de mest diskriminerande. Skillnaderna är dock mycker små men detekterbara.

KONTROLLKORT

Genom att träna analysintrumentet med godkända och avvikande batcher kan smakvariationen monitoreras på lång sikt. dagens batch kan jämföras med förra årets produktion.

Läs mer på www.e-sense.se