Vårt projekt med jordbruksverket fortsätter där vi kommer att analysera ett stort antal honungsprover i syfte att kunna särskilja honung med såväl olika geografiskt som biologiskt ursprung!

Vi är såklart nyfikta på vad en honung smakar. Hittills har vi hittat kombinationer av specifika aromer som är unika för Lind- och Rapshonung. Detta kan vi använda till att identifiera om en honung innehåller spår av aromer som är typiska för ursprunget. Nedan (fig.1) visas två exempel på kontrollkort där vi ser intensiteten av de unika aromer för Lind- och Rapshonung. Om datapunkten befinner sig i grönt eller gult område finns det spår av aromerna.

Fig 1. Till vänster visas data som identifierar lindhonung och till höger för raps.

Vill ni veta mer om projektet hör gärna av er till oss. info@e-sense.se