Vi
kommer med start i augusti att utföra en stor sensorisk studie av
honung i syfte att kartlägga likheter och skillnader mellan honung
av olika geografiska och biologiska ursprung. Vi gör denna studie
genom att analysera vilka luktämnen som finns i honungen och leta
efter unika kombinationer av aromer för att kunna förutspå var
honungen kommer ifrån. Detta kan resultera i nya metoder för att
säkerställa geografiskt ursprung. Förhoppningen är att vi till
och med ska kunna se skillnad på honung från olika regioner inom
Sverige, dvs kunna skilja en småländsk från en skånsk honung.
Samtidigt kommer vi studera de fem vanligaste nektarkällorna och
vilka aromer som är unika i dessa. Detta för att kunna sortbestämma
honungen utifrån aromprofilen.

Vi
EFTERLYSER därför honung från följande
dragväxter:
Ljung
Hallon
Lind
Klöver
Honungsdagg¨
Raps

Har
ni, eller kommer få, honung av dessa sorter och vill bidra till
studien så anmäl ert intresse via mail info@e-sense.se.

Bakom
projektet, som är finansierat via Nationella honungsprogrammet, står
Viktoria Bassani från Bidrottningen som har lång erfarenhet av
biodling, honung och sensorik, och Mathias Lundgren, e-Sense Sweden
AB, är verksam inom sensorikprojekt i livsmedelsindustrin och står
för de kemiska analyserna.

Kontakta gärna oss för mer information – info@e-sense.se eller via vår hemsida www.e-sense.se