Vi har gjort analyser hur honung utvecklas under tillverkningsprocessen, från ramen till sista silningen. Detta verktyg kan användas för biodlare som vill få djupare förståelse och kontroll på sin honung. Även källan till smakavvikelser kan upptäckas med hjälp av denna analys.

Proverna var hämtade från bikupor i Skåne. Fem delprover togs, råhonung, direkt från ramen, efter grovsilning, från tanken och efter finsilning.

På bilden nedan visas hur den kompletta aromprofilen förändras under processen. Störst skillnad sker efter grovsilningen. Proverna mellan grovsilning och förvaring i tanken påverkar inte proverna nämnvärt varefter en liten förändring kan ses efter finfiltrering.


Skillnaden mellan grov och finfiltrering är mycket liten men vi har identifierat vilka aromer som står för förändringen under det steget i processen. Som exempel finner vi att skillnaden mellan grov och finsilningen kommer från ökad halt av Etanol, Propansyra och Furfural.

Ethanol uppstår under spontan fermentering nektar och honung. Den ger smak av alkohol och sötma.

Propansyra är en karboxylsyra som förekommer naturligt i naturen. Den har en sensorik som liknar soja, härsken och syrlig. Kan också förekomma i form av mjölksyra som är hydroxilerad form av propansyra.

Furfural ses ofta i honung och ger toner av valnöt, bröd och sötma.

Vill du göra liknande studie för din honung eller är du intresserad kontakta oss för mer information – info@e-sense.se eller vår hemsida www.e-sense.se