Smakar Ahlgrens gröna, röda och vita bilar olika eller har de samma smak? Vi tar reda på svaret!

Frågan har ställts i årtionden men har man egentligen någonsin kommit fram till ett riktigt svar? Många har sin favoritfärg medan andra tycker att bilarna smakar lika. Skillnaden mellan bilarna ska enbart vara färgämnet i den röda och gröna bilen, som (enligt Livsmedelsverket) inte avger någon smak i sig. I övrigt är ingredienserna desamma. Vad kan det vara som gör att vissa tycker bäst om en färg av bilarna?

METOD

Vi undersökte detta genom att analysera vilka aromer (luktämnen) som finns i de olika bilarna. När du stoppar in en godisbil i munnen frigörs vissa molekyler från godisbiten och dras upp i din näsa. Det är detta som din hjärna registrerar som en “smak” – eller egentligen lukt. Detta ska inte förväxlas med smaken, som registreras av din tunga (sött, surt, salt, beskt och umami). Lukten som näsan registrerar simulerade vi genom att värma upp provet en stund så att aromer frigjordes. Sedan tog vi ett litet prov av dessa och analyserade med en gaskromatograf. Vi fick ut ett unikt fingeravtryck av aromprofilen för varje prov som sedan analyserades med hjälp av multivariabel statistisk dataanalys. Vi kunde då jämföra de tre olika bilarna för att se om och vad som skiljde dem åt.

RESULTAT

Vi visar en PCA-karta över hur aromprofilerna skiljer sig åt i förhållande till varandra. En tydlig separation av de tre proverna kan urskiljas, vilket tyder på statistiskt säkerställda olikheter.

Genom multivariabel statistisk dataanalys finner vi framför allt fyra aromer som bidrar mest till diskrimineringen av de tre proverna. Två molekyler som är unika för den röda bilen (nr 1 och 2) samt två som är dominerande i grön och vit. Se stapeldiagram nedan för att se skillnaden i halterna mellan de olika proverna.

SLUTSATS
Vi ser en tydlig skillnad mellan aromprofilerna mellan de tre bilarna. Det återstår ett par frågor… Kan den mänskliga näsan registrera skillnad i bilarnas aromprofiler? Kemiska analyser som denna är oftast känsligare än människans sinnen. Enligt tillverkaren är det samma innehåll i de olika bilarna sånär som på färgämnet. Kan då färgen på bilarna göra att aromprofilen utvecklas olika med lagring? Det krävs ytterligare studier för att få svar på detta men denna studie kanske ger hopp till alla som kan känna skillnaden!

Läs mer om våra analyser på www.e-sense.se