Nu har vi analysinstrumenten igång och är redo att analysera era prover! Vi gör studier på mat, drycker och förpackningsmaterial. Vi hjälper till vid marknadsundersökningar, hållbarhetsstudier, kvalitetsanalyser, produktutveckling med mera.

Läs mer på www.e-sense.se