Vi studerade två drycker och hur dessa skiljer sig åt med hjälp av e-sensorik. Vi kan med hjälp av multivariabel dataanalys se globala skillnader eller zooma in och se skillnader på molekylnivå. Vi tittar också på variationen mellan olika batcher av samma produkt och identifierar de aromer som skiljer sig åt mest.

PCA-ANALYS

Vi studerade här endast de mest diskriminerande aromerna, dvs de som gör den största skillnaden och fann en tydlig skillnad mellan de två märkena. De fem mest diskriminerande molekylerna identifierades genom analys av Kovats-index.

VARIATION INOM BATCHERNA

Då en PCA plot görs för att se skillnaden mellan batcherna ser vi tydlig separation i aromprofilen. Vi gör igen ett urval av de mest diskriminerande aromerna och finner Anethole, Myristicin, Guaiol, alpha-Phellandrene och Vanillin som de mest diskriminerande. Skillnaderna är dock mycker små men detekterbara.

KONTROLLKORT

Genom att träna analysintrumentet med godkända och avvikande batcher kan smakvariationen monitoreras på lång sikt. dagens batch kan jämföras med förra årets produktion.

Läs mer på www.e-sense.se