Blog Image

e-Sense news

Honungsanalys: Biologiskt och geografiskt ursprung

Honung Posted on Wed, January 25, 2017 14:26:50

Vi håller på att utveckla en ny metod för att bestämma ursprunget på honung både biologiskt och geografiskt ursprung. Vi kommer att identifiera de aromer som finns i honungen och genom att jämföra olika sorter kunna identifiera en okänd honung, dvs ge svar som “smakar som lindhonung” eller är honungen svensk eller från annat land?

Ovan visas en PCA-analys av data från aromanalyserna av fyra olika sorters honung – Lind, Maskros, Blad och Ljung. Då vi analyserar ett okänt prov jämförs aromprofilen med databasen och ger svar på vilken sort honung som matchar bäst.

Vill ni vara med och bidra till denna studie så tar vi gärna emot honungsprover med känt ursprung. Kontakta oss på info@e-sense.se

Läs mer om våra honungsanalyser på www.e-sense.seEN STUDIE MELLAN TVÅ DRYCKER OCH BATCH-VARIATIONER

Drycker Posted on Wed, January 25, 2017 13:21:22

Vi studerade två drycker och hur dessa skiljer sig åt med hjälp av e-sensorik. Vi kan med hjälp av multivariabel dataanalys se globala skillnader eller zooma in och se skillnader på molekylnivå. Vi tittar också på variationen mellan olika batcher av samma produkt och identifierar de aromer som skiljer sig åt mest.

PCA-ANALYS

Vi studerade här endast de mest diskriminerande aromerna, dvs de som gör den största skillnaden och fann en tydlig skillnad mellan de två märkena. De fem mest diskriminerande molekylerna identifierades genom analys av Kovats-index.

VARIATION INOM BATCHERNA

Då en PCA plot görs för att se skillnaden mellan batcherna ser vi tydlig separation i aromprofilen. Vi gör igen ett urval av de mest diskriminerande aromerna och finner Anethole, Myristicin, Guaiol, alpha-Phellandrene och Vanillin som de mest diskriminerande. Skillnaderna är dock mycker små men detekterbara.

KONTROLLKORT

Genom att träna analysintrumentet med godkända och avvikande batcher kan smakvariationen monitoreras på lång sikt. dagens batch kan jämföras med förra årets produktion.

Läs mer på www.e-sense.seFredagsmys!!

Snacks Posted on Wed, January 25, 2017 12:57:36

Vi ser på skillnaden mellan chipstillverkare.

Vi studerade sex olika varumärken av Sour Chream & Onion med hjälp av e-sensorik. Vi kan med hjälp av multivariabel dataanalys se globala skillnader eller zooma in och se skillnader på molekylnivå. Vi letar efter olikheter mellan produkterna och vad det är som skiljer dem åt.

PCA-ANALYS

Vi ser tre tydliga grupperingar. Grupperna till vänster är från samma tillverkare. En grupp är gjort av pressat potatispulver. Tredjegruppen består av tre olika tillvekare varav två är näsan helt överlappade.

Vi kan med denna analysmetod studera skillnaderna mellan de olika tillverkarna i detalj. Med hjälp av kovatsindex kan vi till och med identifiera vilka potentiella aromer som använts eller vilken typ av potatis.

Läs mer på www.e-sense.seNu är analyserna igång!

Food Posted on Wed, January 25, 2017 12:48:40

Nu har vi analysinstrumenten igång och är redo att analysera era prover! Vi gör studier på mat, drycker och förpackningsmaterial. Vi hjälper till vid marknadsundersökningar, hållbarhetsstudier, kvalitetsanalyser, produktutveckling med mera.

Läs mer på www.e-sense.se